Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công an đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp trong CAND. Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Bộ tại Hội nghị doanh nghiệp Bộ Công an năm 2013, các doanh nghiệp trong Công an nhân dân (CAND) đã tập trung hoàn chỉnh quy hoạch, mở rộng phạm vi khu công nghiệp; nghiên cứu đề xuất sử dụng hạ tầng dùng chung đảm bảo hiệu quả tại các khu công nghiệp an ninh.

Rà soát lại ngành nghề, sản phẩm theo hướng tập trung, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành; tính toán việc liên doanh, liên kết để thu hút nguồn lực; chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh, xác định các ngành hàng, mục tiêu mũi nhọn để ưu tiên thực hiện. Kiện toàn bộ máy các doanh nghiệp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của doanh nghiệp. Nghiên cứu tái cấu trúc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp an ninh; cổ phần hóa các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…Kết quả kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp trong CAND hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch Bộ giao, dự kiến vượt chỉ tiêu từ 3% đến 5%.

Các đại biểu thảo luận, thống nhất một số nội dung về: Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công an; Đề án chuyển đổi cơ sở sản xuất công nghiệp an ninh (nhà máy E111, E112) thành doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; việc tổ chức Hội nghị doanh nghiệp Bộ Công an năm 2014.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá các doanh nghiệp Công an đã vượt qua khó khăn, kinh doanh có hiệu quả, đạt doanh thu cao; thực hiện cơ bản các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về kinh doanh, tái cấu trúc.

 Đồng chí Thứ trưởng cũng đánh giá, hiện nay, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp CAND còn hạn chế, nguồn vốn còn hạn chế, chưa đủ điều kiện tham gia các dự án lớn, còn một vài ngành nghề còn trùng dẫm, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; bất cập trong cơ chế chính sách, quản lí dẫn tới chưa thu hút được nguồn lực chất lượng cao.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, cần nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp, đồng thời cho ý kiến cụ thể về hướng phát triển trong thời gian tới đối với các doanh nghiệp như kiện toàn Gtel, Tổng công ty Thăng Long, Đề án hợp nhất nhà máy E111, E112…,đồng thời yêu cầu  các doanh nghiệp trong CAND tiếp tục đổi mới công nghệ, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; lựa chọn sản phẩm, công nghệ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; tổ chức lại bộ máy của các doanh nghiệp tinh gọn, hiệu quả, củng cố đội ngũ lãnh đạo chỉ huy; công khai tuyển dụng các cán bộ giỏi, có năng lực vào làm việc; đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, chuyên nghiệp; có cơ chế lương, thưởng hợp lí để thu hút, bồi dưỡng nhân tài; đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thiết thực, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong tình hình mới…

Phương Thủy