Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Hòa Bình và các trường học trong tỉnh.

Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình có nhiều chủ trương, biện pháp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) từ cơ sở.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đỗ Tuấn.

Xuất phát từ tình hình thực tế, Ban chỉ đạo 09 tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp triển khai xây dựng các mô hình tự quản về ANTT khối trường học trong tỉnh. Trong đó, nổi bật là mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” tại Trường Trung học KTKT Hòa Bình được thực hiện từ tháng 4-2011. Sau 3 năm triển khai thực hiện, mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” của Trường Trung học KTKT Hòa Bình đã góp phần tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình ANTT nhà trường luôn được giữ vững, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của nhà trường và đảm bảo ANTT địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” của Trường Trung học KTKT Hòa Bình trong 3 năm qua. Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình này, đồng chí Thứ trưởng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh Hòa Bình nói riêng trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và nhân rộng mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo ANTT trong nhà trường. Trong đó, phát huy vai trò chủ động của cơ quan quản lý giáo dục phối hợp với cơ quan Công an cơ sở tại các địa phương nơi đứng chân.

Sau hội nghị đề nghị ngành Giáo dục – Đào tạo, Tỉnh ủy – UBND tỉnh Hòa Bình và yêu cầu lực lượng Công an các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo nhân rộng mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” , gắn với thực hiện quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, qua đó phát động, xây dựng và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các nhà trường trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, 3 tập thể, 9 cá nhân đã được Bộ Công an, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”; Trường Trung học KTKT Hòa Bình được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu khối trường học về công tác ANTT năm 2013

Thế Dũng