Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có: Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, Công an Thái Bình đã triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, phân quyền, tăng thẩm quyền cho Công an cấp huyện. Nhờ đó, một số lĩnh vực, chuyên đề công tác đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương; thực hiện quản lý nhà nước gắn với cải cách hành chính; từng bước đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ, phục vụ quyền lợi chính đáng của cán bộ,  nhân dân. Tổ chức bộ máy Công an cấp huyện được kiện toàn; đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy từng bước được trẻ hóa, trình độ công tác, tinh thần trách nhiệm được nâng lên… cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa phương.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Thu Thủy.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền biểu dương Công an Thái Bình đã thực hiện tốt Chỉ thị 03, đồng thời khẳng định đây là chủ trương đột phá của lực lượng CAND nhằm xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện về mọi mặt, nâng cao hiệu quả công tác và hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật ở cơ sở, bảo vệ ANTT.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Công an tỉnh Thái Bình cần tăng cường xây dựng Công an cấp huyện trên các phương diện, phù hợp với thực tế ở cơ sở, trong đó ưu tiên các đơn vị, địa bàn trọng điểm; phải huy động được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chương trình phòng chống tội phạm

Thủy - Hòa