- Thời gian: BTC đón tiếp đại biểu từ 15h ngày 25/4 (thứ bảy) đến 11h ngày 26/4/2015 (chủ nhật).

- Địa điểm: khu di tích lịch sử C51, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục An ninh và Ban liên lạc trân trọng kính mời các thế hệ lãnh đạo và CBCS Tiểu ban Bảo vệ chính trị, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam đến dự. Thông tin chi tiết xin liên hệ Cục Chính trị An ninh. Số điện thoại: 069.36978; 069.37360.