Cuộc thi được phát động từ ngày 6/8/2013 đến ngày 10/1/2014. Dự kiến sẽ tổng kết vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 3/2/2014.

Với nội dung, hình thức phong phú, như: Tìm hiểu về sự ra đời, ý nghĩa của việc thành lập Công an tỉnh Phú Thọ; về những phần thưởng cao quý mà Công an Phú Thọ vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng; các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các cuộc vận động đã được Công an tỉnh phát động v.v…

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử CAND tỉnh Phú Thọ” là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, giáo dục đến toàn lực lượng Công an tỉnh, đặc biệt là đối với thế hệ CBCS trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng, những thành tựu của Công an tỉnh qua quá trình 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, nhất là từ khi tái lập tỉnh Phú Thọ (1997) đến nay.

Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao bản lĩnh chính trị cho CBCS lực lượng Công an tỉnh, tạo niềm tin, sức mạnh trong công tác, chiến đấu và XDLL; đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH trong mọi tình huống, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Hồng Minh