Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang do Thượng tá Mai Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh làm Thủ trưởng Cơ quan. Thượng tá Bùi Cao Minh Thông, Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng ủy Công an tỉnh là Phó thủ trưởng. 

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt trao quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang yêu cầu Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh sớm ổn định tổ chức, khẩn trương tham mưu kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công, giao việc cụ thể cho từng đồng chí đảm bảo tính khoa học, hợp lý, bao quát; tất cả các công việc, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác tham mưu để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trong toàn Đảng bộ.

Đặng Thanh