Tham dự đợt tập huấn này, các học viên sẽ được bổ sung kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng tổ chức hoạt động, phát động các phong trào thi đua ở cơ sở; cập nhật thông tin, văn bản, chính sách mới liên quan đến người lao động; định hướng hoạt động trong thời gian tới qua sự truyền đạt các nội dung chuyên đề của giảng viên đến từ BCH Công đoàn CAND; Cục Chính sách và Đại học Công đoàn…và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Công an tỉnh Ninh Bình, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công đoàn trong Tổng cục

Hiếu- Tâm