Tham dự đợt tập huấn này, các học viên sẽ được bổ sung kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng tổ chức hoạt động, phát động các phong trào thi đua ở cơ sở; cập nhật thông tin, văn bản, chính sách mới liên quan đến người lao động; định hướng hoạt động trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết đại hội IV Công đoàn CAND.

Ngoài việc học tập, tiếp thu nghiêm túc các nội dung được tập huấn, đây là dịp để các tổ chức Công đoàn CAND học tập và giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tổ chức các mô hình Công đoàn hay, tổ chức cho đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với hoạt động Công đoàn và các phong trào thi đua.

Đức Mừng