Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính tư pháp; đại diện các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an cùng các trường CAND và một Công an một số số tỉnh, thành.

Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tạo hội nghị.

Ngày 19/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII thông qua Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014. Luật đã thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về giáo dục quốc phòng, an ninh trong giai đoạn cách mạng mới, từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý và tạo chuyển biến về nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững hoà bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục, quốc phòng, an ninh cùng Nghị định số 13/2013-NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi thành Luật; Thông tư số 05/TT-BCA ngày 7/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong CADD. Đồng thời, các đại biểu còn đóng góp các tham luận, các bài phát biểu. Hội nghị diễn ra trong một ngày.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Cao Hồng