Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan khi sử dụng xe được quyền ưu tiên, xe biển xanh tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm túc các quy định Luật Giao thông đường bộ; tổ chức cho đội ngũ lái xe biển xanh, xe được quyền phát tín hiệu ưu tiên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở; tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với lái xe được quyền ưu tiên, xe biển xanh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Có văn bản gửi các đơn vị, cơ quan trong và ngoài ngành trên các địa bàn có xe lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu được quyền ưu tiên nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh đối với các trường hợp đã lắp đặt còi, cờ, đèn ưu tiên không đúng và yêu cầu thanh thế theo đúng với quy định cho từng loại xe tại Nghị định 109/NĐ-CP; hoặc hướng dẫn việc xin cấp đổi lại giấy phép, thu hồi giấy phép đối với trường hợp đã lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên nhưng bị hư hỏng, cũ nát, hết niên hạn sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng, xe đã thanh lý.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên phải thực hiện đúng các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện…

Sau một tháng thực hiện Kế hoạch số 3015 về kiểm tra, xử lý chuyên đề về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Lập biên bản vi phạm hành chính 1027 xe ô tô vi phạm (75 xe biển xanh, 962 trường hợp xe biển trắng). Trong đó vi phạm tốc độ 539 trường hợp trong đó có 44 trường hợp xe biển xanh, 495 trường hợp xe biển trắng; vi phạm đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ không đúng quy định, không chấp hành biển báo trong đó có 7 trường hợp xe biển xanh, 75 trường hợp xe biển trắng; vi phạm lắp đặt, sử dụng thiết bị còi, đèn ưu tiên không đúng quy định 18 trường hợp trong đó 17 trường hợp xe biển xanh, 1 trường hợp xe biển trắng; xe được quyền ưu tiên không có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên: 20 trường hợp. Các vi phạm khác (chuyển làn không có tín hiệu báo trước, không nhường đường cho xe sau xin vượt, thiết bị an toàn không đủ, không đảm bảo…) 321 trường hợp…

Việt Hưng