Dự Hội nghị có đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác quản lý cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng, đổi mới nội dung, phương pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ.

Những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Trong thời gian tới sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Để tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu: Công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo vệ chính trị nội bộ.

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về quan điểm, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; góp phần xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Công an, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh…

Việt Hưng