Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào công giáo, trong những năm qua, Công an TP Biên Hòa đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ - chính quyền thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể xã hội xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; thường xuyên chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ cốt cán, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo và các tầng lớp nhân dân nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, cũng như các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

Đặc biệt, lực lượng Công an đã phối hợp với MTTQ TP Biên Hòa đã luôn tranh thủ vai trò của các chức sắc, chức việc tuyên truyền, giáo dục đồng bào có đạo vừa thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc, vừa làm tròn bổn phận đối với đạo, với đời. Thông qua việc vận động giáo dân sống “Phúc âm trong lòng dân tộc”, “Lương giáo đoàn kết”, “Tốt đời đẹp đạo” đã góp phần phát huy trí tuệ, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của đông đảo đồng bào giáo dân trong công tác giữ gìn ANTT, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cuộc sống mới ở vùng giáo, ổn định tình hình ANTT ngay ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh Giám đốc Công an tỉnh tặng Kỷ niệm chương cho BVDP là người công giáo tham gia giữä gìn ANTT trên địa bàn.

Nổi bật là nhiều mô hình tự quản về ANTT ở vùng giáo đã được xây dựng và phát huy hiệu quả tích cực như: Mô hình khu nhà trọ công nhân lao động “An toàn, văn minh, không tội phạm về tệ nạn xã hội” đã được xây dựng trên địa bàn 18/18 phường, xã; mô hình tổ nhân dân tự quản ở các địa phương như Tam Phước, Quyết Thắng, Tân Biên, Trảng Dài, Phước Tân, trong đó mô hình tại xã Tam Phước được xem là mô hình điểm để nhân rộng… Các mô hình này đã được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước khác và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong đồng bào vùng giáo ngày càng phát triển sâu rộng, vai trò của cấp uỷ - chính quyền, các cơ quan, ban ngành và các chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo về nhiệm vụ đảm bảo ANTT từng bước được nâng lên rõ rệt.

Từ năm 2005 đến nay, đồng bào vùng giáo đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng Công an hơn 3.079 nguồn tin có liên quan đến ANTT, trong đó có 2.184 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an làm rõ 2.499 vụ phạm pháp hình sự, bắt 3.555 tên, triệt phá 231 băng, ổ nhóm, thu hồi trả cho người bị hại gồm 1.335 xe máy, 994 xe đạp và một số tài sản trị giá khoảng 8 tỷ đồng; bắt, vận động 45 đối tượng truy nã.

Năm 2013, qua phân loại, bình xét khu dân cư có 53/159 phố, ấp có đồng bào công giáo được công nhận danh hiệu khu phố, ấp văn hóa, có 3 phường có cơ sở đạo Thiên chúa nhiều năm liền đạt danh hiệu phường văn hóa (Bình Đa 5 năm, Quyết Thắng 5 năm và Tân Mai 3 năm).

Trong công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đội ngũ cốt cán ở vùng giáo được đặc biệt coi trọng. Đến nay, trên địa bàn TP Biên Hòa đã có 272 đồng chí đảng viên là đồng bào công giáo tham gia HĐND các cấp…; ngoài ra, sau hơn 11 năm thực hiện Nghị quyết số 25/NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Công tác tôn giáo”, trên địa bàn TP Biên Hòa đã có hàng trăm giáo dân tham gia BCĐ ANTT phường, xã, có 331/1.028 chiếm 31,5% là giáo dân tham gia vào lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng tại các phường, xã và 1.376/6.032 cán bộ tổ nhân dân là người công giáo chiếm 22,81%… Kết quả đó đã góp phần giữ vững ANTT, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Qua 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào công giáo, TP Biên Hòa đã có 1.550 lượt bảo vệ dân phố, dân phòng, cán bộ và nhân dân là đồng bào giáo dân đã lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được Bộ Công an, Công an tỉnh và UBND các cấp tặng 21 Kỷ niệm chương Vì ANTQ, 8 Bằng khen, 1.421 Giấy khen

Mai Phương