Các đơn vị giao lưu bóng chuyền

Thượng úy Tô Văn Đông, Bí thư Đoàn thanh niên phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cho biết: Đây cũng là hoạt động thiết thực để đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Công an tại phía Nam có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi công tác, học hỏi kinh nghiệm. Qua đó, giúp cán bộ, đoàn viên, chiến sỹ mỗi đơn vị phấn khởi, an tâm công tác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảm bảo tốt tình hình ANTT trên các lĩnh vực mà đơn vị được giao…


Đức Mừng