Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư về giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng được Ban Bí thư giao cho Bộ Công an góp phần vào sự nghiệp xây dựng lực lượng CAND trong sạch, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng mà Đảng, Ban Bí thư có chủ trương giao, ngay từ khi bắt đầu xây dựng Đề án để báo cáo Ban Bí thư phê duyệt, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt, chỉ đạo Cục Đào tạo phối hợp với 3 Học viện gồm Học viện ANND, Học viện CSND, Học viện Chính trị CAND và các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo, đáp ứng yêu cầu tổ chức công tác đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ công an. 

Trong quá trình tổ chức công tác đào tạo, việc lựa chọn cử cán bộ tham gia đào tạo đều được các Học viện thực hiện đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Quá trình quản lý, tổ chức lớp học được thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế đào tạo và linh hoạt, phù hợp với đặc thù loại hình đào tạo và đối tượng đào tạo trong CAND. 

Công tác tổ chức giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, đánh giá; công tác thanh kiểm tra, đánh giá chất lượng quá trình đào tạo được chú trọng, đảm bảo diễn ra nghiêm túc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy trình độ cao cấp lý luận chính trị được Bộ Công an đặc biệt quan tâm, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể xuất sắc

Kết quả sau 3 năm thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND, Bộ Công an được giao tổng số 55 lớp đào tạo và hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị với 3.907 chỉ tiêu, trong đó có 23/55 lớp đã tốt nghiệp với 1.512 học viên. Trong số này có 24,7% học viên tốt nghiệp loại giỏi, 72,2% học viên tốt nghiệp loại khá… 

Công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong CAND bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra của Ban Bí thư theo kết luận số 25, đóng góp rất lớn vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của lực lượng CAND và góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân xuất sắc

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với báo cáo tổng kết của Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao việc 3 Học viện đã chủ động, sáng tạo trong quá trình đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND như xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với từng giai đoạn, xây dựng giáo trình đào tạo đảm bảo tính đặc thù và đáp ứng chuẩn đầu ra, đội ngũ giảng viên không ngừng hoàn thiện, đạt chuẩn về năng lực, trình độ, kinh nghiệm theo tiêu chí của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh... 

Đây là thực tiễn sinh động khẳng định quyết định của Ban Bí thư về việc giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an theo quyết định số 25-KL/TW là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp. Đồng thời, các ý kiến cũng đề nghị Ban Bí thư chính thức giao cho Bộ Công an quyền đào tạo, xác nhận trình độ lý luận chính trị vì điều này là hết sức cần thiết, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ Bộ Công an trong đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong thời gian qua; biểu dương Cục Đào tạo, Học viện ANND, Học viện CSND, Học viện Chính trị CAND và các đơn vị chức năng đã tổ chức tốt công tác đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị sau thời gian thí điểm đào tạo, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Bộ Công an trong công tác phối hợp tổ chức đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị; báo cáo Ban Bí thư giao quyền đào tạo lý luận chính trị lâu dài cho Bộ Công an.

Cũng tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết 3 năm thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND.

Huyền Thanh