Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục C53 trực tiếp chỉ đạo công tác này cho hay, kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng hai tháng. Tuy nhiên để đẩy nhanh tiến độ, Cục C53 đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục C53 và Phòng hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát các tỉnh, thành để có thể hoàn thành việc nhập dữ liệu trước thời hạn. Sau đó, Cục sẽ tiếp tục triển khai thực hiện toàn bộ khoảng 80 triệu hồ sơ còn lại trong cả nước vào năm 2014.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ kiểm tra công tác nhập dữ liệu.

Khi hệ thống này đi vào ứng dụng sẽ góp phần rất lớn trong việc tra cứu phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm.

Được biết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Công an đặt ra  nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý hành chính và các mặt công tác khác trong giai đoạn hiện nay

M.T.P.