Đợt tập huấn lần này của Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội chú trọng đến các nội dung như: Công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân PCCC; Công tác kiểm tra an toàn PC&CC; Công tác thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về PC&CC; Điều tra xử lý các vụ cháy, nổ và cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm… để lực lượng cán bộ chuyên trách nắm chắc và vận dụng đúng, sáng tạo trong quá trình thực thi nhiệm vụ…. Cuối khóa tập huấn sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra đánh giá nghiệp vụ cán bộ.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội quán triệt tới các cán bộ chiến sỹ tại lễ khai mạc chương trình tập huấn kiểm tra về nghiệp vụ PCCC.

Chương trình sẽ được tổ chức thành 2 đợt, đợt đầu diễn ra từ ngày 16 đến 17/10 và đợt 2 từ ngày 23 - 24/10 tại Hà Nội.

Tâm Minh