Ngoài những màn phi thân qua chướng ngại vật và vòng lửa, các đại biểu tới dự lễ còn được tận mắt chứng kiến những màn nội công, khí công, tay không chặt gạch hoặc chân đất nhảy lên đống thủy tinh vỡ…

Đức Hòa