Theo đó, Cảnh sát PCCC tỉnh sẽ tập trung triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm; trọng tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh lần thứ nhất. Làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến PCCC & CNCH; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về PCCC; duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký với các đơn vị, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"; thực hiện nghiêm chế độ thường trực chiến đấu...

Các đợn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại lễ phát động, Đại tá Vũ Văn Thành - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch ngay tại đơn vị mình; lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các nội dung thi đua đã phát động; trong quá trình thực hiện đề nghị phát huy tốt vai trò nòng cốt của đoàn thanh niên và hội phụ nữ. Sau khi quán triệt chỉ đạo trên, Trưởng các đơn vị, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ đã ký giao ước thi đua.

Được biết đây là đợt thi đua thứ 3 được phát động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015, được xác định là đợt thi đua có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC Quảng Ninh.

L.M.T.