65 năm qua, công tác hậu cần, kỹ thuật của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã đạt được nhiều thành tích.

Công tác hậu cần đã tham mưu cho Bộ Công an, Chính phủ xây dựng nhiều chương trình, đề án, kế hoạch, dự án mang tính tổng thể, chiến lược, dài hạn giúp cho việc lập, phân bổ kế hoạch đầu tư hàng năm được chủ động, kịp thời.

Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh của toàn lực lượng được đồng bộ, ổn định lâu dài.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII yêu cầu thời gian tới, lực lượng hậu cần, kỹ thuật của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc cần chủ động đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho các lực lượng chiến đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ; sớm triển khai quy hoạch tổng thể hệ thống giam giữ trong cả nước, tiêu chuẩn hóa đối với từng loại hình giam giữ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước của Tổng cục trong công tác hậu cần, kỹ thuật; tổ chức tốt các công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch hóa, thanh tra, kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản; chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát; phát huy mọi tiềm năng đất đai, sức lao động, chủ động, sáng tạo tổ chức công tác lao động, sản xuất dạy nghề cho phạm nhân, trại viên để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở sinh hoạt của CBCS và phạm nhân, trại viên…

Phương Thủy