Thiếu tướng Bùi Thế Dy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) dự và cổ vũ phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2012-2016.

Sau 2 năm thực hiện, phong trào thi đua đã được triển khai rộng khắp từ Tổng cục đến cơ sở, công tác hội; phong trào phụ nữ Tổng cục An ninh I đã có bước phát triển, đổi mới toàn diện từ nội dung đến phương thức hoạt động, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, đem lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức hội phụ nữ Tổng cục đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về nội dung 6 điều Bác Hồ dạy CAND để mỗi ngày học và làm theo tấm gương của Bác; học Bác tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nhân cách của người nữ chiến sĩ an ninh, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn cách mạng mới

T.Uyên