Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Hà Nội có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các địa phương có lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh.

Được biết, giai đoạn 2017-2020, công tác phối hợp thực hiện NQLT 01 giữa hai ngành tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, thể hiện rõ quan điểm ưu tiên nguồn nhân lực tập trung tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo dục đạo đức lối sống ngay từ gia đình. 

Với phương châm phòng ngừa là chính, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội LHPN được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức khác nhau nhằm thay đổi hành vi của các bậc cha mẹ về tính nêu gương, kiến thức quản lý, giáo dục con em; thay đổi hành vi, nhận thức của các đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng đặc thù.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam

Đặc biệt, một trong những nội dung thực hiện NQLT01, đó là Hội LHPN đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng triển khai sâu một số hoạt động chuyên đề giáo dục và hỗ trợ với phụ nữ trong trại giam, trẻ em trong trường giáo dưỡng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác  giáo dục cải tạo, giúp họ có chuyển biến tích cực về nhận thức, sống có trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của cơ sở giam giữ, đồng thời qua đó cũng trang bị kiến thức  về pháp luật, kỹ năng sống để khi trở về cộng đồng họ dễ hoà nhập hơn. 

Ngoài ra, Hội LHPN các cấp còn phối hợp với lực lượng Công an trong giúp đỡ người lầm lỗi hoà nhập nhập cộng đồng, quản lý, giáo dục, tạo việc làm để người lầm lỗi tiến bộ. Lực lượng Công an cũng tích cực điều tra, xử lý nghiêm các vụ xâm hại phụ nữ, trẻ em...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương các cấp Hội LHPN và lực lượng Công an trong công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, từ đó, đã góp phần làm giảm tội phạm, giúp các gia đình, thôn xóm bình yên, hạnh phúc hơn.

Về công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, công tác phòng chống tội phạm cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị do lực lượng Công an tiếp tục làm nòng cốt phối hợp với Hội LHPN các cấp trong giữ gìn gia đình hạnh phúc, giáo dục con em không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật.

Đồng chí Hà Thị Nga trao Bằng khen của Hội LHPN tặng các tập thể

“Các đồng chí cần tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Chính phủ, cấp uỷ chính quyền địa phương về công tác bảo đảm ANTT, trong đó trọng tâm là nội dung kết luận số 44 ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư khoá XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Chương trình phối hợp số 09 ngày 1/8/2013 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và NQLT01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam. 

Công an các đơn vị, địa phương và Hội phụ nữ các cấp cần căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, hiệu quả thiết thực; xây dựng mối quan hệ hiệp đồng, tương tác, là chỗ dựa vững chắc của nhau để đồng hành trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là những vấn đề nóng liên quan đến phụ nữ trẻ em như xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường...” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu cần kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vụ việc, liên quan đến phụ nữ, trẻ em để bảo vệ quyền lợi của họ một cách tốt nhất. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đổi mới tư duy, cách nghĩ cách nhìn, nội dung, phương pháp sao cho dễ nhớ, dễ hiểu, đa dạng về nội dung, hình thức; nghiên cứu cách thức tuyên truyền mới như sử dụng truyền thông điện tử, mạng xã hội.

Quan tâm đến đối tượng đặc thù: phụ nữ người dân tộc thiểu số, vùng cao, phụ nữ làm những công việc dễ liên quan đến mại dâm, phụ nữ trong trại giam...Phối hợp phát hiện những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở,  trong các gia đình đề hoà giải, xử lý kịp thời.

“Công an các đơn vị địa phương và Hội phụ nữ các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho chính quyền địa phương có những chủ trương, giải pháp phù hợp giải quyết những vấn đề an sinh xã hội lồng ghép với công tác phòng chống tội phạm” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu đồng thời đề nghị Hội phụ nữ các cấp cần nhân rộng các mô hình phụ nữ tham gia phòng chống tội phạm theo hướng tự quản tự phòng, tự bảo vệ và tự hoà giải, đảm bảo hoạt động bề vững, hiệu quả, nâng cao kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật và chủ động trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, tuyên truyền vận động cán bộ phụ nữ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và ngay chính gia đình mình...

Tại hội nghị, Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc và kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam đồng thời trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 20 cá nhân của hai ngành có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQLT01.

Phương Thuỷ