Dự án cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống là 2 công trình có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống hoàn thành sẽ kết nối mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL, đảm bảo giao thông đường bộ thông suốt, tạo nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Bên cạnh đó, 2 công trình có giá trị đầu tư lớn, được thiết kế xây dựng hiện đại, thời gian thi công kéo dài với nhiều hạng mục, vật tư, trang thiết bị đa dạng, yêu cầu kỹ thuật cao, đặc biệt là số lượng nhân công làm việc rất đông… Do đó, quá trình thực hiện có thể sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về ANTT.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT dự án công trình xây dựng cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh.

Việc ký kết qui chế đảm bảo ANTT có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thống nhất giữa các bên trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại địa phương; kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến ANTT xảy ra tại khu vực công trình thi công; tạo môi trường thuận lợi và an toàn để công trình hoàn thành kịp tiến độ, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực

Thanh Phong