Đây là buổi lễ ký kết giữa Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) với Ban chỉ huy quân sự thị xã Thuận An và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thị xã Thuận An gồm: Lữ đoàn 550, Lữ đoàn 71, Lữ đoàn 434, Tiểu đoàn 168, Tiểu đoàn 179, Tiểu đoàn 100, Tiểu đoàn 6, Tiểu đoàn 60, Tiểu đoàn 26, Tiểu đoàn 94, Trường quân sự, Kho cảng ICD.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị đang ký kết quy chế phối hợp.

Trong quy chế phối hợp, Công an là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Quân đội là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết này, Lãnh đạo các đơn vị cũng thống nhất việc phối hợp giữa các cơ quan cần phải chặt chẽ, nhằm đảm bảo những nhiệm vụ đã đề ra để đáp ứng được nhu cầu mà xã hội giao phó

Đức Mừng