Trước thềm Xuân Ất Mùi 2015, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo CAND, đánh giá những thành tựu trong công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ năm 2014 vừa qua và định hướng công tác này trong thời gian tới. Báo CAND trân trọng  giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn này.

PV: Thưa Thứ trưởng Bùi Văn Nam, năm 2014 vừa qua, lực lượng CAND đã đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), góp phần phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước. Đồng chí đánh giá sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ thế nào trong thành tích chung của lực lượng CAND?

Thứ trưởng Bùi Văn Nam: Có thể khẳng định rằng, năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm ổn định chính trị, TTATXH, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Có được kết quả quan trọng đó là nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp, trong đó công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ có vai trò, đóng góp hết sức quan trọng.

Trong nhiều năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Lực lượng CAND đã phát huy được vai trò tham mưu nòng cốt trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”; sơ kết, tổng kết nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ. Lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, phát huy được vai trò nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở. Công tác phối hợp với  Mặt trận Tổ quốc các cấp và các ban, ngành, đoàn thể luôn được lực lượng CAND duy trì và phát huy hiệu quả. Những kết quả nêu trên đã khơi dậy sức mạnh và tiềm lực to lớn của nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân BVANTQ, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở…

Đặc biệt, điểm mới chính là công tác quản lý, hướng dẫn, xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố đã được chuyển giao sang Cục Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ. Lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở như: Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng và an ninh thôn, xóm… được củng cố và tăng cường cả về số lượng và chất lượng, luôn đồng hành cùng lực lượng Công an kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về ANTT, từng bước giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn cả nước...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với lực lượng Công an đảm bảo an ninh, trật tự tại xã Nà Chì, huyện Xín Mần, Hà Giang.

PV: Đồng chí Thứ trưởng có thể cho biết lực lượng CAND các cấp đã thực hiện vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ như thế nào?

Thứ trưởng Bùi Văn Nam: Một trong những thành tích nổi bật, có tính chất quyết định đến chất lượng, hiệu quả phong trào chính là công tác tham mưu. Tham mưu đúng, tham mưu trúng thì phong trào mới đi vào đời sống, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia. Lực lượng CAND các cấp đã tăng cường tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ.

Điển hình, Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 06/NĐ-CP, ngày 21/1/2014 quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc áp dụng các biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANTT. Ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về tăng cường xây dựng củng cố nền ANND, thế trận ANND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, từng bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước.

Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác bảo vệ ANTT. Điển hình về việc triển khai thực hiện, khảo sát thực trạng xây dựng thế trận ANND và tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp nâng cao hiệu quả xây dựng thế trận ANND… là các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Hải Phòng, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi…

PV: Đồng chí Thứ trưởng có thể cho biết, năm 2014 vừa qua, công tác vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH đã được lực lượng CAND thực hiện thế nào?

Thứ trưởng Bùi Văn Nam: Bộ Công an đã tham mưu cho Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm; bảo vệ việc triển khai thực hiện Hiến pháp mới (sửa đổi bổ sung năm 2013); tổ chức các Hội nghị chuyên đề, Hội nghị các cụm an ninh giáp ranh để đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, rút ra những bài học, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm mới và nhân rộng các điển hình tiên tiến… Công an các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống mại dâm… Thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong các dịp Tết cổ truyền, lễ hội, sự kiện chính trị lớn của đất nước…

Phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo được quan tâm chú trọng. Phong trào toàn dân BVANTQ trong các cơ quan doanh nghiệp, trường học cũng không ngừng được tăng cường đẩy mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT.  Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA và Kế hoạch 194/KH-BCA về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; đồng thời ban hành Kế hoạch “Trung hạn về nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020… Công tác dân vận của lực lượng CAND, công tác thực hiện chương trình phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ ANTT được tăng cường. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân BVANTQ từng bước đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân tham gia BVANTQ. Nhiều đơn vị, địa phương đã có những cách làm sáng tạo xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến phong trào toàn dân BVANTQ triển khai hiệu quả ở các dòng họ, thôn, xóm, bản, làng, khu dân cư, trong các tôn giáo, cơ quan doanh nghiệp, trường học…

PV: Trong các mặt công tác của lực lượng CAND năm 2015 có nhấn mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, xin đồng chí Thứ trưởng cho biết, lực lượng Xây dựng phong trào cần phải tập trung thực hiện tốt những nội dung công tác nào?

Thứ trưởng Bùi Văn Nam: Năm 2015, dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường có tác động trực tiếp, không nhỏ tới công tác đảm bảo ANTT. Năm 2015 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 40 năm Ngày thống nhất đất nước; 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Với rất nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như vậy, đòi hỏi nhiệm vụ giữ gìn ANTT rất nặng nề. Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 19, xác định 3 mục tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhóm giải pháp, trong đó Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ rất quan tâm và tập trung chỉ đạo phát huy hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ sâu rộng trong cả nước.

Năm 2015, lực lượng CAND tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn TTATXH, lực lượng CAND nói chung,  trong đó có lực lượng làm công tác Xây dựng phong trào cần tập trung thực hiện những công tác trọng tâm sau: Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”; Nghị định 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác xây dựng nền ANND, thế trận ANND, phong trào toàn dân BVANTQ.

Chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ ở các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các khu kinh tế tập trung và các đô thị lớn; tổ chức sơ kết, tổng kết nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phục vụ lãnh đạo Bộ tổng kết 7 năm công tác Công an thực hiện Pháp lệnh Công an xã, trên cơ sở đó phục vụ đồng chí Bộ trưởng ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý và hoạt động của Công an xã đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT khu vực nông thôn trong tình hình mới. Tổ chức thi Công an xã giỏi trong toàn quốc nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã. Tiếp tục thực hiện tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT; quan tâm xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh làm nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở... Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Quân đội trong công tác bảo đảm ANTT. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 – 19-8-2015) gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND...

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, với quyết tâm cao của toàn lực lượng CAND, phong trào toàn dân tham gia phong trào toàn dân BVANTQ sẽ ngày càng phát triển sâu rộng và khơi dậy, phát huy được sức mạnh của nhân dân, vì một đất nước Việt Nam bình yên và phát triển bền vững.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng!

Anh Hiếu (thực hiện)