Đây là địa bàn có đông người dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía Bắc vào làm ăn sinh sống và cũng là địa bàn có số lượng người sử dụng súng săn, súng tự chế tương đối nhiều so với các địa phương khác.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh đã tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về những tác hại, hiểm họa của việc sử dụng trái phép các loại vũ khí, súng tự chế đối với sức khỏe, tính mạng của con người; các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, cơ quan chức năng đã vận động, kêu gọi nhân dân, các già làng, chức sắc, trưởng bon, những người có uy tín tự giác giao nộp vũ khí và vận động con em mình không tham gia sản xuất, tàng trữ, sử dụng các các loại vũ khí.

Qua các buổi phát động, người dân tự giác giao nộp cho chính quyền và lực lượng chức năng được 35 khẩu súng săn, súng tự chế các loại.

Minh Quỳnh – Minh Tín