Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, từ khi thành lập đến nay, các CLB giữ gìn TTATGT đường bộ ở ấp Lộ Sỏi B, ấp Giữa và ấp La Bang đã tổ chức 52 cuộc tuyên truyền Luật Giao thông, thu hút trên 5.000 lượt người dự; phát 500 thư ngỏ tuyên truyền an toàn giao thông; vận động, giáo dục 18 đối tượng thường xuyên vi phạm Luật Giao thông sửa đổi tốt; yêu cầu 323 hộ đăng ký không vi phạm TTATGT; phát dọn cảnh quang 4.000 mét đường giao thông nông thôn…

Nhờ đó, từ tháng 6-2014 đến nay, số người vi phạm Luật Giao thông tại những ấp được triển khai mô hình “giữ gìn TTATGT đường bộ” giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Văn Vĩnh – Nguyễn Kha