Mở đầu diễn đàn, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an toàn tỉnh trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.

Tại diễn đàn, ngoài 102 phiếu khảo sát lấy ý kiến, Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã Bản Thi, Yên Thượng, Yên Thịnh (huyện Chợ Đồn) còn có 12 ý kiến góp ý đối với lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện và Công an xã, đặc biệt là Công an Đồn Bản Thi.

Ngoài những ý kiến khen ngợi lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại cơ sở; thái độ, phong cách ứng xử của lực lượng Công an với nhân dân có nhiều chuyển biến, người dân cũng đã phản ánh về thực trạng tình hình ANTT tại một số địa phương đòi hỏi lực lượng Công an giải quyết như tội phạm ma túy, tệ nạn cờ bạc, trộm cắp tài sản, khai thác lâm vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép… còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc xảy ra lực lượng Công an Đồn Bản Thi và Công an huyện còn chưa giải quyết kịp thời, một số cán bộ Công an còn thiếu tinh thần trách nhiệm…

Sau phần giải trình của đồng chí Trưởng Công an huyện, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục giải trình nhiều vấn đề khúc mắc của nhân dân và chính quyền 3 xã, đồng thời tiếp thu những ý kiến góp ý, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục nắm tình hình, xác minh, giải quyết những vấn đề và phản ánh của nhân dân liên quan đến ANTT tại địa phương. Qua diễn đàn lực lượng Công an tiếp tục tăng cường chấp hành tốt kỷ luật của ngành, chấn chỉnh tư thế tác phong, thái độ làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân

Mai Pha