Dịp này, đoàn đã gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ Công an các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Long An từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Đồng thời, tạo mối quan hệ đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh với các tỉnh bạn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tiến Thành