Quá trình kiểm tra, người vi phạm không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ phương tiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện theo đúng quy định nhưng người này đã không ký vào biên bản, để phương tiện lại và bỏ đi.

Vài ngày sau khi CSGT tạm giữ phương tiện, người vi phạm đến trụ sở ký biên bản nhưng trình bày đó là xe anh ta mượn của một người khách đến quán uống cà phê, sau khi xe bị tạm giữ thì không liên hệ được với chủ xe nữa.

Đội CSGT số 1 trao quyết định trao trả phương tiện cho anh Việt Anh.

Quá trình xác minh, Đội CSGT số 1 xác định chiếc xe máy trên mang BKS  29E1-496.29 là của anh Vũ Việt Anh.

Đội CSGT số 1 đã mời anh Vũ Việt Anh lên đơn vị để giải quyết, trao trả lại xe cho người bị mất xe

Hiếu Quỳnh