Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc kiêm Tổng biên tập NXB đã ghi nhận những đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ quân đội hiện đang công tác tại NXB và tặng hoa chúc mừng các cán bộ từng phục vụ trong quân đội hiện đang công tác tại NXB.

Đại tá, nhà thơ Đặng Vương Hưng thay mặt các cán bộ từng phục vụ trong quân đội, hiện đang công tác tại NXB ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng chiến đấu và những câu chuyện cảm động trong quá trình sưu tầm các kỷ vật ở chiến trường.

Tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc - Tổng biên tập NXB CAND đã nêu ý nghĩa của phong trào thi đua này và yêu cầu các phòng, ban ngay sau lễ phát động, cần tổ chức triển khai tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên NXB. Qua đó, thực hiện xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, biện pháp tổ chức phong trào thi đua; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tích cực chủ động chuẩn bị triển khai trại sáng tác văn học về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm tới tại Cửa Lò, Nghệ An.

Việt Hoàng