Với 95 học viên, lớp huấn luyện sẽ được triển khai các chuyên đề: Khái quát lịch sử hình thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân và chức năng nhiệm vụ của Công an nhân dân; một số vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở; tổ chức và hoạt động của Công an xã; một số vấn đề cơ bản về pháp luật, pháp chế và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, thị trấn; công tác phân loại, giải quyết các vụ vi phạm pháp luật xảy ra ở địa bàn xã, thị trấn…

Bên cạnh đó đội ngũ Công an xã còn được hướng dẫn một số biện pháp, cách thức giải quyết các vụ việc tại cơ sở; công tác đấu tranh phòng chống ma túy; công tác quản lý đối tượng và giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, thị trấn và kỹ năng về sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ Công an xã nắm vững về pháp luật và nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Minh Tâm