Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS), giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 đã không ngừng phấn đấu, xây dựng nhà trường, phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường toàn diện các mặt công tác; hết lòng vì sự nghiệp giáo dục con người, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhà trường đã làm tốt công tác dạy học, dạy nghề, tăng gia sản xuất, giúp các em học sinh yên tâm học tập, rèn luyện trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Từ sự giáo dục của nhà trường, các em học sinh đã trưởng thành, tiến bộ, nhiều em đã trở thành người chiến sỹ, chiến đấu hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến của dân tộc; nhiều em là kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân, doanh nghiệp giỏi; được đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng tập thể Trường Giáo dưỡng số 2.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và trao Bằng Huân chương tặng tập thể, CBCS, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu, nhấn mạnh: Thời gian tới, tập thể, CBCS, giáo viên nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp quản lý giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, nhà trường cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng; các Nghị quyết, chương trình công tác, phong trào, cuộc vận động mà Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an đã đề ra; phối hợp với các đơn vị chức năng chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức, thực hiện công tác của lĩnh vực này, nhất là trong việc chỉ đạo các Trường Giáo dưỡng hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện cho học sinh trở về tái hòa nhập cộng đồng có điều kiện ổn định cuộc sống, tiến bộ và không tái phạm

Trần Xuân