- Thời gian: ngày 22 và 23/11/2014.

- Địa điểm: Học viện ANND (Km10 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội).

Đề nghị các cựu sinh viên D6 báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện để tất cả các bạn cư trú tại địa bàn đều cùng về tham dự Hội khóa. Liên hệ: bạn Bạch Thành Định, Công an TP Hà Nội, ĐT: 0913213155; hoặc bạn Vũ Kim Nghiêu, T31, ĐT: 0913594375.

Thông báo này thay cho giấy mời, trân trọng kính báo.

TM. Ban Liên lạc cựu sinh viên D6 Đại học An ninh
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười