Ngày 26/10, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh ngành Khoa học An ninh, Giám đốc Học viện CSND cho biết, trong hai ngày vừa qua, tại Hà Nội, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã họp xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013.

Năm nay cả nước đã có thêm 56 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 491 ứng viên đạt chức danh Phó Giáo sư. Lực lượng CAND có 1 ứng viên là Đại tá PGS.TS Nguyễn Văn Nhật, Trưởng khoa Sau đại học và bồi dưỡng nâng cao, Học viện CSND đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 29 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Phần lớn các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2013 là các cán bộ, giảng viên các Học viện, nhà trường CAND, các cán bộ có nhiều tâm huyết với các công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của ngành.

Có hai nhà khoa học nữ là Đại tá, TS Đặng Thị Cẩm Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm thuộc Học viện CSND và Đại tá, TS Vương Thị Kim Oanh, Phó trưởng Bộ môn Tâm lý thuộc Học viện ANND đã đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Vào trung tuần tháng 11 tới đây Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước sẽ tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013. Sau đó các cơ sở giáo dục đại học sẽ tiến hành xem xét, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Nhật Nam