Liên hoan là hoạt động do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11-3-1948/11-3-2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2018). 

Liên hoan cũng là hoạt động nhằm đánh giá chất lượng hoạt động nghệ thuật quần chúng của lực lượng CAND, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá tác phẩm nghệ thuật về đề tài CAND, phát hiện nhân tố mới trong phong trào nghệ thuật quần chúng làm nòng cốt cho hoạt động ở cơ sở.

Dự kiến, tham gia liên hoan có 95 đoàn nghệ thuật quần chúng, trong đó, mỗi đoàn có tối đa 25 diễn viên biểu diễn. Các diễn viên là cán bộ, chiến sĩ công an, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân viên công an và học sinh, sinh viên trường CAND. Diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong CAND không được tham gia. 

Các tiết mục của nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp không được tham gia liên hoan

Các tiết mục tham gia liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. 

Các tiết mục dự thi thuộc nhiều thể loại: Ca múa, nhạc, sân khấu kịch nhưng không sao chép nguyên mẫu tiết mục, chương trình của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đã dàn dựng và biểu diễn, có thời gian tối thiểu 20 phút. Ban tổ chức khuyến khích lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương tham gia biểu diễn, khuyến khích các tiết mục tự biên, tiết mục biểu diễn có sử dụng nhạc cụ trực tiếp.

N.Hoa