Hiện nay, trong lực lượng CAND, thanh niên chiếm khoảng 59%. Ở các đơn vị chiến đấu, cơ động, thanh niên chiếm trên 80% quân số. Nhiều đơn vị Công an cấp cơ sở thanh niên chiếm tỷ lệ cao. Chương trình phát triển thanh niên CAND trong những năm qua đã đạt được những kết quả rõ rệt, công tác thanh niên có những bước chuyển quan trọng. Cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác thanh niên đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Nhiều văn bản về công tác thanh niên, cơ chế, chính sách với thanh niên được nghiên cứu, ban hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả, tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi để tiến hành và nâng cao hiệu quả công tác thanh niên. Tổ chức đoàn thanh niên, hệ thống cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên trong CAND từng bước kiện toàn thống nhất, chuyên sâu. Lực lượng thanh niên Công an đã có bước phát triển đáng kể, số lượng tăng nhanh, trình độ được nâng lên, số lượng thanh niên được kết nạp Đảng năm sau cao hơn năm trước. Tuyệt đại bộ phận thanh niên Công an luôn giữ vững và phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, có tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng  chiến đấu, hy sinh vì an ninh, trật tự Tổ quốc. Đã xuất hiện hàng vạn gương thanh niên tiêu biểu, nêu cao tinh thần kiên quyết, dũng cảm tấn công tội phạm, tận tụy phục vụ nhân dân, lập thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và nghiên cứu khoa học, được lãnh đạo các cấp khen thưởng.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và xã hội cùng các đại biểu.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trọng Đàm khẳng định, CAND là lực lượng có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia, trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, lực lượng thanh niên trong CAND có vai trò là lực lượng xung kích, nguồn kế cận trong việc xây dựng, phát triển lực lượng của Ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền khẳng định, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tích cực triển khai, hoàn thiện các đề án, chuyên đề về thanh niên Công an, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Anh Hiếu- Nguyễn Hương