Xác định tầm quan trọng của việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, trong thời gian qua, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh kế hoạch nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố để  triển khai cho công an các đơn vị, địa phương.

Công tác này thời gian qua được đánh giá mang lại hiệu quả cao, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Kết quả trong quý I năm 2015 đã tiếp nhận 436 tin báo, xử lý 325 tin, trong đó có 236 tin đủ yếu tố ra quyết định khởi tố và ra quyết định không khởi tố là 89 tin, đang tiếp tục giải quyết 111 tin, so với cùng kỳ năm 2014 tăng (436/392 tin báo)... Có được kết quả trên là do Công an toàn tỉnh làm tốt công tác trực ban hình sự tiếp nhận những tin báo tố giác tội phạm của  người dân...

Ngọc Hân