Chúc mừng đồng chí Bounlame Phaxaysombath đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trưởng Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong thời gian công tác, đồng chí đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các cơ sở đào tạo và Công an các địa phương Việt Nam trong triển khai các kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ; trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các yêu cầu nghiệp vụ thường xuyên và đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ An ninh Lào. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng đồng chí Bounlame  Phaxaysombath.

Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào nói chung và cá nhân đồng chí Bounlame Phaxaysombath nói riêng, thời gian qua đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa lực lượng Công an hai nước cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa hai quốc gia Việt Nam – Lào trong quá khứ cũng như hiện tại luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giữ gìn, vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. 

Trong tình hình hiện nay, hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm khủng bố, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao…có xu hướng liên kết ngày càng phức tạp, đòi hỏi lực lượng Công an hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, toàn diện hơn nữa, trong đó nhiệm vụ của hai Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào với chức năng là cầu nối giữa hai Bộ có vai trò rất quan trọng, truyền tải thông tin, yêu cầu phối hợp giữa các lực lượng của hai bên và kịp thời tham mưu với lãnh đạo hai Bộ trong việc thúc đẩy, triển khai các nội dung hợp tác bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn, sau khi trở về nước, đồng chí Bounlame Phaxaysombath sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực, quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào nói riêng vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực ASEAN và thế giới.

Chân thành cảm ơn tình cảm sâu nặng, nghĩa tình mà Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân cũng như Bộ An ninh Lào những năm qua, đồng chí Boun Lame Phaxaysombath khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn nhận được và trân trọng sự giúp đỡ và hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, trong đó có Bộ Công an Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, đồng chí Bounlame  Phaxaysombath và các đại biểu tại buổi tiếp.

Chúc mừng sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước, đồng chí Bounlame Phaxaysombath tin tưởng, mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Lào - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của mỗi quốc gia.

Đồng chí Bounlame Phaxaysombath khẳng định, thời gian tới, dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia nói chung, giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam nói riêng phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, ghi nhận những đóng góp của đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam đối với sự hợp tác phát triển toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng đồng chí Bounlame  Phaxaysombath.

Hà Linh