Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp đã điểm lại những nét chính kể từ khi lực lượng CAND Việt Nam được thành lập đến nay. Trong 70 năm qua, CAND Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đã lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, lập nhiều chiến công to lớn, xuất sắc, góp phần vào thắng lợi chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày nay.

Khách mời tham dự Lễ kỷ niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Trong khi đó, theo TTXVN, tại Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam cũng tổ chức một buổi lễ chúc mừng tương tự. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành nêu rõ lực lượng CAND Việt Nam ra đời trong những ngày sục sôi khí thế của Cách mạng tháng Tám thành công đã không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, đóng góp to lớn vào các thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CAND đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, đó là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Việt Nam; chiến đấu anh dũng, không ngại hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

CAND từ nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với nhân dân; nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh; luôn nêu cao tinh thần cảnh gỉác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm.

Trước đó vài ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp cũng đã tổ chức kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng 8, Ngày truyền thống lực lượng CAND và 70 năm ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945- 28/8/2015).

H.Chi