Tham dự Đoàn công tác có Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND); các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT: Trung tướng Vũ Thuật, Thiếu tướng Phạm Quang Cử; Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục HCKT, Tổng cục XDLL CAND; Đội kiểm tra Điều lệnh của Bộ Công an và các Tổng cục liên quan…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành kiểm tra công tác tại Bệnh viện 19-8.

Sau khi kiểm tra thực tế trụ sở làm việc, công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và chấp hành điều lệnh nội vụ tại các đơn vị: Bệnh viện 19-8; Nhà ở doanh trại Tân Triều; Nhà công vụ Hoàng Cầu và nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo về các mặt công tác nêu trên, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong giữ gìn trụ sở xanh, sạch, đẹp; công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất cơ bản đã đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, nội vụ, đại đa số cán bộ, chiến sỹ CAND tại các đơn vị được kiểm tra đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng xuất hiện một số vướng mắc, bất cập cần khắc phục…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành kiểm tra công tác chấp hành điều lệnh nội vụ tại Nhà công vụ Hoàng Cầu.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, hiện nay, Bộ Công an đang tổ chức Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng CAND, đây là một trong những biện pháp đánh giá kết quả công tác tập huấn, đồng thời là dịp để biểu dương lực lượng, động viên CBCS CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành kiểm tra công tác tại Nhà ở doanh trại Tân Triều.

Cùng với việc tổ chức Hội thi nêu trên, Bộ Công an sẽ chỉ đạo thành lập các Đoàn công tác kiểm tra tại Công an các đơn vị, địa phương, kiểm tra trụ sở làm việc, công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và chấp hành điều lệnh, nội vụ. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định đây là một trong những công tác trọng tâm, nhằm xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo nêu trên để tiếp tục xây dựng Đảng, XDLL trong sạch, vững mạnh,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Hiếu Xuân