Sau khi nắm tình hình, kiểm tra các nội dung công tác theo quy định, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thế Nghiệp đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa; việc thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện ủy; việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI); vai trò của các đồng chí trong UBKT Đảng ủy Công an tỉnh…

Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATW yêu cầu trong thời gian tới, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Về những kiến nghị, đề xuất của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa, đoàn kiểm tra sẽ tập hợp, báo cáo Đảng ủy CATW xem xét, giải quyết

Thái Thanh