Được biết, thời gian qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xây dựng những mô hình, cách làm hay trong việc phòng chống tội phạm, ngăn chặn và kiềm chế tội phạm tại khu dân cư; khuyến khích mọi người dân cùng tích cực tham gia vào phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, được các cấp ủy Đảng, Chính quyền và người dân địa phương đánh giá cao

Thanh Bình