Luật PCKB được xây dựng công phu, nghiêm túc trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và sự tham gia đóng góp ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng Công an nhân dân; cùng các ý kiến đóng góp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và nhân dân; được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2013 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2013.

Nội dung của Luật phù hợp với chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phù hợp quy định của các điều ước quốc tế về PCKB mà Việt Nam là thành viên; góp phần đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các thành viên Ban soạn thảo dự án Luật PCKB, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an đã trao bằng khen tặng 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Luật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng dự án Luật PCKB; đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới, các thành viên trong Ban soạn thảo tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực trong triển khai thi hành Luật.

Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, tiến hành hoạt động PCKB là một nhu cầu khách quan và cấp bách trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đã thể chế hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong quá trình hội nhập quốc tế; tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, vững chắc cho công tác PCKB và tài trợ cho khủng bố; bảo đảm phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và tính khả thi của Luật, góp phần đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với các loại tội phạm có âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam, hoạt động khủng bố và tài trợ cho khủng bố, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới…

Trần Xuân