Trang thông tin điện tử này góp phần tuyên truyền và định hướng dư luận thông qua việc cung cấp các thông tin về lịch sử, văn hóa, các hoạt động kinh tế, xã hội, công tác phòng chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật; đồng thời là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin của các đơn vị tiếp dân…

Hà Tâm