Ngày 7/4, tại Nhà khách Phương Nam (Bộ Công an phía Nam), Ban chấp hành công đoàn CAND đã tổ chứ lễ khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ Công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cấp cơ sở năm 2021 khu vực phía Nam. Đây là lớp tập huấn thứ 2 tại khu vực phía Nam được tổ chức với hơn 300 cán bộ công đoàn CAND các tỉnh phía Nam tham gia.

Trong đợt tập huấn lần 2 tại Phía Nam có hơn 300 học viên tham gia

Đợt tập huấn nhằm cung cấp, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm về tổ chức hoạt động, phát động các phong trào thi đua ở cơ sở. Qua đó, giúp cán bộ Công đoàn CAND hệ thống lại kiến thức và định hướng chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ...

Đợt tập huấn nghiệp vụ được Công đoàn CAND tổ chức 3 lớp (1 lớp phía Bắc và 2 lớp phía Nam) với hơn 1.800 học viên tham gia. 

M.Đ