Tham gia chương trình có 32 em học sinh được chia làm 3 Tiểu đội. Trong thời gian 6 ngày (từ 4 - 9/7), tại trường Trung cấp CSND III (phường An Thới, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), các em được trang bị kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam nói chung và lực lượng Công an TP Cần Thơ nói riêng; rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó cho thanh thiếu niên. Trang bị và phát triển kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên thông qua các hoạt động cụ thể (dã ngoại, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, tổ chức làm việc theo nhóm, thực hiện các chế độ nội vụ, vệ sinh trong môi trường CAND, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội…).

Mỗi học viên tham gia chương trình đóng 3,9 triệu đồng, để may quân phục (2 bộ), đồng phục thể dục có logo của chương trình, kinh phí tham gia sinh hoạt dã ngoại, tiền ăn, ở… toàn bộ trong 6 ngày

Nhân Sơn