Phát biểu khai giảng khóa học, Thiếu tướng Trần Gia Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh, thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã không ngừng thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan thi hành pháp luật và an ninh, cảnh sát của các nước trên thế giới. Để nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong công cuộc phòng chống tội phạm, trong nhiều năm qua, Bộ Công an Việt Nam đã cử hàng trăm lượt cán bộ tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về nghiệp vụ, thực thi pháp luật và ngoại ngữ ở nước ngoài, đồng thời cũng đón hàng ngàn sinh viên các nước sang Việt Nam học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Khóa học tiếng Việt là một trong những sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu này. Đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức 7 khóa học cho gần 40 lượt cán bộ An ninh, Cảnh sát các nước sang tham dự học tập. Việc đào tạo tiếng Việt cho cán bộ Anh ninh, Cảnh sát các nước không chỉ nhằm nâng cao trình độ tiếng Việt, phục vụ cho yêu cầu công tác về quan hệ hợp tác quốc tế, mà còn là cơ hội để các học viên nâng cao hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Khóa học được tổ chức với sự phối hợp của Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục Đào tạo và Tổng cục Kỹ thuật – Hậu cần Bộ Công an

Thiếu tướng Trần Gia Cường phát biểu khai giảng khóa học.

Thiếu tướng Trần Gia Cường Vụ trưởng Vụ HTQT Bộ Công an Việt Nam, đồng chí Dương Minh Thư Giám đốc Trung tâm sinh viên Quốc tế ( Bộ Giáo dục Đào tạo)  và đại diện Đại sứ quán và Cơ quan đại diện An ninh các nước.

Thiếu tướng Trần Gia Cường Vụ trưởng Vụ HTQT Bộ Công an Việt Nam, đồng chí Dương Minh Thư Giám đốc Trung tâm sinh viên Quốc tế ( Bộ Giáo dục Đào tạo) và các giảng viên, học viên của khóa học.

Tâm Hưng