Tham dự có, Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đại diện các Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Nội vụ, các ngành chức năng và các đơn vị thuộc Bộ Công an là thành viên hội đồng thẩm định.

Đại tá Lê Anh Xô, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đại diện Ban soạn thảo đã báo cáo tóm tắt đề án phát triển Cảnh vệ CAND giai đoạn 2015-2025.

Thượng tướng, PGS.TS Tô Lâm phát biểu tại buổi họp Hội đồng thẩm định đề án.

Trong quá trình xây dựng đề án, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xin ý kiến tham gia và được các Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ủng hộ giúp đỡ xây dựng đề án. Đây là nhiệm vụ cấp bách đáp ứng nhiệm vụ công tác cảnh vệ CAND trong tình hình mới.Đã nhiều lần tổ chức hội thảo ở cấp cơ sở, hội thảo ở cấp Bộ và nhiều lần xin ý kiến của lãnh đạo các đơn vị, các chuyên gia.

Đề án gồm 6 phần: Phần 1, sự cần thiết xây dựng đề án; Phần 2, thực trạng và giải pháp phát triển lực lượng Cảnh vệ CAND; Phần 3, các dự án thành phần thuộc đề án; Phần 4, kinh phí thực hiện đề án; Phần 5, hiệu quả đề án; Phần 6, tổ chức thực hiện. Đại diện các Bộ và các cơ quan chức năng phát biểu ý kiến cơ bản thống nhất với dự án, đưa ra những ý kiến góp ý để hoàn thiện dự án.

Sau khi nghe đại diện các Bộ, ngành chức năng tham gia ý kiến, Thứ trưởng Tô Lâm đã cám ơn các thành viên trong Hội đồng, đã có những ý kiến trách nhiệm và rất giá trị để xây dựng lực lượng Cảnh vệ ngày càng phát triển.

Thượng tướng, PGS.TS Tô Lâm và các đại biểu tại buổi họp Hội đồng thẩm định đề án.

Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh,việc xây dựng “Đề án phát triển Cảnh vệ Công an nhân dân giai đoạn 2015-2025” là hết sức cấp thiết, đòi hỏi khách quan nhằm nâng cao năng lực phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh vệ từng bước chính quy, hiện đại, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Tô Lâm đã giao cho Ban soạn thảo, sau hội nghị này sẽ hoàn tất hồ sơ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án “Phát triển Cảnh vệ CAND giai đoạn 2015-2025” được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả to lớn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đối tượng Cảnh vệ và các cơ quan trọng yếu của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phục vụ thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

K.Quý – M.Hiền