Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Phòng Cảnh vệ miền Nam

Đại tá Đỗ Xuân Mai, Bí thư Đảng ủy phòng Cảnh vệ miền Nam, cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng ủy phòng Cảnh vệ miền Nam đã lãnh đạo đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng phương tiện và phối hợp với các đơn vị, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu quan trọng; các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam.  

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Cảnh vệ miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ghi nhận những thành tích trên, Phòng Cảnh vệ miền Nam đã được các khen thưởng gồm, Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhì, Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an. Bộ Công an và UBND TP Hồ Chí Minh đã trao tặng Bằng khen cho 81 tập thể, cá nhân; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khen thưởng 465 tập thể, cá nhân.

Các đại biểu dự Đại hội

Tại Đại hội, Trung tướng Phan Sơn Hà ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng ủy phòng Cảnh vệ miền Nam trong nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, Đảng ủy phòng Cảnh vệ miền Nam cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện các mặt công tác của đơn vị; cấp ủy các cấp chỉ đạo sâu sát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở trong các mặt công tác, nhất là công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

Đồng thời, coi trọng công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo khi thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các cán bộ, chiến sỹ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Được biết, Đại hội đã bầu ra bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ phòng Cảnh vệ miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Đỗ Xuân Mai, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu 100%.


T.Đông - Đ.Mừng