Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục  Cảnh sát PCTP về môi trường chủ trì Hội nghị. Trong 9 tháng qua, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường luôn bám bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo hệ lực lượng tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh PCTP về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhất là vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế liên quan tới phòng ngừa lây lan dịch COVID-19; kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề phức tạp, vướng mắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Thiếu tướng Trần Minh Lệ trao giấy khen tặng các tập thể xuất sắc.

Lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an các địa phương đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác PCTP về môi trường trên các lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm; tổ chức phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa bàn...

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã kiểm tra, phát hiện 19.150 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm đối với 19.966 tổ chức, cá nhân; khởi tố, đề nghị khởi tố 191 vụ với 249 đối tượng; xử phạt, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 16.087 vụ đối với tổng số tiền 208,78 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an 32 tỉnh, thành phố phía Bắc phát hiện 12.317 vụ; khởi tố, đề nghị khởi tố 157 vụ với 202 đối tượng; Xử phạt, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 11.005 vụ với tổng số tiền 84,93 tỉ đồng.


Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục trưởng trao giấy khen tặng các cá nhân.
Thiếu tướng Trần Minh Lệ và các đại biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Lệ nhấn mạnh: Hiện nay chúng ta đang phải thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19 vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặt ra bài toán phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Quán triệt quan điểm của Chính phủ “không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế" “bảo vệ môi trường phải lấy bảo vệ sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu”.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường, trong thời gian tới, Thiếu tướng Trần Minh Lệ lưu ý các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: Trước tiên là quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công an về công tác đấu tranh PCTP về môi trường; Coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản; Tập trung thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và nắm dự báo tốt tình hình và thực hiện tốt công tác thống kê báo cáo phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Công an và của lãnh đạo Cục.

Đặc biệt, tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Lệ nhấn mạnh tới 2 nội dung quan trọng mà Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã chỉ đạo, yêu cầu hệ lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường cả nước cần khẩn trương tập trung triển khai đó là: xác lập ngay một số chuyên án thuộc lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm về: vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác cát sỏi trái phép... để xử lý răn đe, cảnh tỉnh; Đồng thời, thành lập các đoàn công tác của Cục để tổ chức kiểm tra, hướng dẫn toàn hệ lực lượng đến cấp huyện, qua đó rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và đề xuất kiến nghị.

Dịp này, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh về lĩnh vực Vệ sinh An toàn thực phẩm và trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của hệ lực lượng.

Tâm Phạm